Hướng dẫn pha trà

  Tin sự kiện

  Thông báo tăng giá bán Mận Dẻo

  Thông báo tăng giá bán Mận Dẻo

  Từ ngày 1 tháng 10 năm 2016, Hiteaco áp dụng giá bán lẻ sản phẩm Mận Dẻo theo giá mới. ...

  Thay đổi giá bán lẻ Chè Shan Tuyết Nhãn Bạc 5 sao

  Thay đổi giá bán lẻ Chè Shan Tuyết Nhãn Bạc 5 sao

  Giá bán lẻ sản phẩm Chè Shan Tuyết Nhãn Bạc 5 sao từ 3.500.000đ/kg lên 4.500.000đ/kg...

  Tuần lễ Thưởng trà và tìm hiểu Văn hóa Trà Việt tại Bách Niên Trà

  Tuần lễ Thưởng trà và tìm hiểu Văn hóa Trà Việt tại Bách Niên Trà

  Tuần lễ Thưởng trà và tìm hiểu Văn hóa Trà Việt tại Bách Niên Trà quán từ 22 - 30 tháng 12 năm 2015 (Miễn phí...

  Góc Trà và Thơ

  Chùm thơ về Chè Shan Tuyết

  ""

  1. Hương trà shan tuyết

  Trăm năm đơm gió ngậm sương 

  Đọng vào búp lá vị hương đất trời 

  Đây trà shan tuyết bao đời 

  xem tiếp